(פרסומים (עדיין בעבודה

City Movement

Terrain dimensional concepts 2013

Parterre

Thinking panoramically 2011

Topograph

As deep as the roots go 2008

Scenic

Vertical gardens & other new trends 2012

מרכז הנצחה לחללי חיל חימוש

חנוכת שדרות דב הוז בחולון

חנוכת שד' דב הוז בחולון בנוכחות ראש העיר, אדריכל העיר, מהנדס העיר ודניאל שחר

הוקרה על חלקנו בהקמת מרכז הנצחה לחללי חיל החימוש בנתניה

דניאל שחר, אדריכל ומתכנן נוף

           DANIEL SHACHAR ARCHITECT &            LANDSCAPE PLANNER

הקרן הקיימת 14 הרצליה 46406

טל. 099742030,   פקס. 15399742030

e-mail: danshach@zahav.net.il :דוא"ל

אודות | Danshach דניאל שחר, אדריכל ומתכנן נוף | Tel Aviv District