top of page

     דרכים ורחובות

 

 • מדרחוב ע"ש חתוכה ביהוד. המזמין: המועצה המקומית יהוד.

 • פיתוח רחוב האצ"ל בשכונת רמת עמידר במסגרת פרויקט שיקום שכונות ברמת גן. המזמין: משרד השיכון והבינוי.

 • פיתוח רחוב הולנדי ברחוב מבוא חורון ברמת גן. המזמין: חברת בכור בע"מ.

 • פיתוח ציר אלוף שדה ברמת גן. המזמין: חב' נתיבי איילון.

 • פיתוח רח' אבא הילל ברמת גן. המזמין: חב' נתיבי איילון.

 • תכנון מחדש של שדרות דוב הוז בחולון הכולל פינות ישיבה מוצללות, צירי הליכה בטוחים מרוצפים בטרה קוטה, שירותים ציבוריים, קיוסקים וגינון. המזמין: עיריית חולון.

 • שיקום ופיתוח ציר רחוב אילת – המעפילים בחולון. המזמין: עיריית חולון.

 • שיקום ופיתוח צומת רחוב יוספטל – אילת בחולון. המזמין: חברת נתיבי איילון.

 • שיקום ופיתוח צומת שדרות דוב הוז/רחוב אילת בחולון. המזמין: חברת נתיבי איילון.

 • שיקום מדרכות בשדרות דוב הוז בחולון. המזמין: חב' נתיבי איילון.

 • שיקום רחוב אילת בחולון. המזמין: חב' נתיבי איילון.

 • שיקום רחוב ההסתדרות בחולון. המזמין: חב' נתיבי איילון.

 • פיתוח ציר רחוב בן גוריון בחולון. המזמין: חב' נתיבי איילון.

 • פיתוח ציר רחוב פרופסור שור בחולון. המזמין: חב' נתיבי איילון.

 • פיתוח ציר רחוב המרכבה בחולון. המזמין: עיריית חולון.

 • פיתוח מתחם "ONE" בחולון. המזמין: עיריית חולון.

 • פיתוח רח' הרוקמים בחולון. המזמין: עיריית חולון.

 • פיתוח רחוב פיתוח הרחובות: הרוקמים בין המלאכה והלהב, הבנאי בין הרוקמים לשדרות ירושלים, הכישור בין הלהב והבנאי והלהב בין הרוקמים לשדרות ירושלים. הפרויקט בגבולות תב"ע ח-503 באזור התעשייה בחולון. המזמין: עיריית חולון.ב משולב  לאורך שכונת נאות הרצל

 • פיתוח רחוב הכישור ושדרות ירושלים במתחם "פרופיט" באזור התעשיה בחולון. המזמין: עיריית חולון.

 • בנתניה, במקביל לכביש החוף, עם  פינות ישיבה מוצללות וככר. המזמין: עיריית נתניה.

 • שיקום דרך השלום בתל אביב. המזמין: חב' נתיבי איילון.

 • שיקום רחוב שוקן בתל אביב. המזמין: חב' נתיבי איילון.

 • שיקום רחוב לבנון בתל אביב. המזמין: חב' נתיבי איילון.

 • שיקום  רחוב הנריאטה סולד בתל אביב. התכנון  עבור  חב' נתיבי איילון.

 • שיקום רחוב יצחק שדה בתל אביב. המזמין: חב' נתיבי איילון.

 • תכנון מחדש של צומת מעריב בתל אביב. המזמין: חב' נתיבי איילון.

 • תכנון מחדש של צומת רחוב לה גארדיה/רחוב חרש בתל אביב. המזמין: חב' נתיבי איילון.
 • פיתוח חניונים בשטח "מכללת סמינר הקיבוצים" בתל אביב. המזמין: ”מכללת סמינר הקיבוצים".

 • פיתוח רחוב יוספטל בבת ים. המזמין: חב' נתיבי איילון.

 • פיתוח של 39 רחובות הולנדיים ושל כל הרחובות הראשיים בישוב בת חפר. המזמין: חב' ערים.
 • תכנון מפורט לתב"ע בפארק תעשיית "היי-טק" בנס ציונה בשטח 92 דונם. המזמין: חברת ערים.

 • פיתוח רחוב הולנדי "האתרוג" בבית דגן. המזמין: חברת לור"ם (כיום לנדקו).

bottom of page