top of page

   מבני ציבור

 

 • פיתוח מרכז יום טיפולי פתח תקווה. המזמין: עיריית פתח תקווה.

 • פיתוח מעון לאנשים עם מוגבלויות בפתח תקווה. המזמין: עיריית פתח תקווה.

 • פיתוח בית כנסת "הדר המושבות" בפתח תקווה. המזמין: החברה לפיתוח  פתח תקווה.

 • פיתוח 36 יח"ד בבית דיור מוגן לאנשים עם מוגבלויות בפתח תקווה. המזמין: עיריית פתח תקווה.

 • פיתוח מכלל דן בפתח תקווה. המזמין: חב' עוגן נדל"ן.

 • פיתוח בית אבות "דקל" בפתח תקווה. המזמין: חברת בית האבות דקל.

 • פיתוח תחנה לאם ולילד ברובע י"ג באשדוד. המזמין: עיריית אשדוד.

 • פיתוח תחנה לבריאות המשפחה ברובע ז' באשדוד. המזמין: עיריית אשדוד.

 • פיתוח  דיור מוגן ברובע י"א באשדוד. המזמין: חב' ראבי בע"מ.

 • פיתוח בית אבות "נאות באבוב" בבת ים. המזמין: חברת בית אבות נאות באבוב.

 • פיתוח מרכז יום לקשיש בשכונת נאות הרצל בנתניה. המזמין: הסוכנות היהודית.

 • פיתוח אנדרטה לזכר לוחמי חיל חימוש ביד לבנים בנתניה. המזמין: עמותת חיל חימוש.

 • פיתוח  מתנ"ס בשכונת קריית משה ברחובות. המזמין: חב' עמיגור.

 • פיתוח בי"ס "מפי עוללים" בחולון. המזמין: עיריית חולון.

 • פיתוח הנגשת נכים לבתי ספר "הרצפלד", "רעים" ו"עמל" בחולון. המזמין: עיריית חולון.

 • פיתוח מלון ב"גבעת שאול" בירושלים. המזמין: חב' יוסף כדורי.

 • פיתוח ישיבת "אמרי נועם" בירושלים. המזמין: ישיבת "אמרי נועם".

 • פיתוח בנק אדמונד דה רוטשילד בשד' רוטשילד בתל אביב. המזמין: בנק רוטשילד

 • מרכז רפואי במע"ר 4 בבית שמש. המזמין: מכבי שרותי בריאות.

bottom of page