top of page

 מסחר

 

 • פיתוח מרכז עסקים ראשי בשטח 3000 מ"ר בנצרת עילית. התכנון  עבור חברת מבני תעשייה פיתוח.

 • מרכז מסחרי בשטח 2500 מ"ר ברובע י"ג באשדוד. המזמין: חברת קנדה אשדוד.

 • פיתוח מרכז מסחרי בשטח 5300 מ"ר ברובע ט' באשדוד. המזמין: חברת קנדה אשדוד.

 • פיתוח פטיו לחדר אוכל במרכז הטכני של חברת החשמל בתל אביב. המזמין: חברת החשמל.

 • פיתוח מרכז מסחרי בשטח 2500 מ"ר באלעד. המזמין: חב' אגבבה.

 • פיתוח מרכז מסחרי שטח 1500 מ"ר באלעד – "נחלת יצחק". המזמין: חב' אגבבה.

 • פיתוח 500 מ"ר מסחר משולב במגורים במתחם "שיר בלב הפארק ב'" במצליח דרום. המזמין: חב' צ. לנדאו.

 • פיתוח חזית מסחרית משולבת במגורים במתחם "אוסם" בבני ברק. המזמין: צמרת העיר מעונות גזית.

 • פיתוח תחנת דלק בכפר יונה. המזמין: חב' כ-ח תעשיית מחזור וקליטת פסלות..

 • פיתוח חניון הסיבים בפתח תקווה. המזמין: עוגן נדל"ן.

 • פיתוח 52 יח"ד ומסחר בפרויקט "שמש" בהוד השרון. המזמין: חב' פריזט-חסון.

 • פיתוח 69 יח"ד ומסחר בפרויקט "לב העיר" בהוד השרון. המזמין: חב' פריזט-חסון.

 • פיתוח 67 יח"ד ומסחר ברח' סוקולוב בהוד השרון. המזמין: קבוצת גבאי.

 • פיתוח 45 יח"ד בבנייה רוויה ומסחר ברח' סוקולוב 37 בהוד השרון. המזמין: קבוצת רכישה.

 • פיתוח 76 יח"ד ומסחר ברח' השחר בהוד השרון. המזמין: חב' פריזט-חסון.

 • פיתוח 254 יח"ד, מסחר ומשרדים ברח' דגניה בראשל"צ במסגרת "פינוי בינוי". המזמין: חב' רסקו.

 • פיתוח חניון במתחם עוגן נתניה. המזמין: חב' עוגן.

 • פיתוח 274 יח"ד ומסחר בגבעת אולגה. המזמין: חב' ארזים.

 • פיתוח 237 יח"ד ומסחר ברח' הרבי מבכרך בתל אביב. המזמין: חב' גלובל לנדמרק.

 • פיתוח 114 יח"ד ו-550 מ"ר מסחר ברח' הירקון בבני ברק. המזמין: חב' רייסדור.

 • פיתוח 354 יח"ד ו- 1,400 מ"ר מסחר ברח' היינה בתל אביב. המזמין: חב' אקרו ואשדר.

 • פיתוח 300 יח"ד ו- 1,800 מ"ר מסחר ברובע הבינלאומי בלוד. המזמין: חב' אשטרום.

 

 

 

 

bottom of page