top of page

   תעשיה

 

  • פיתוח מפעל קינטיקס (AIRPORT CITY) בלוד. המזמין: חב' קינֵטיקס בע"מ.

  • פיתוח "בשטח 7000 מ"ר באזור התעשייה הצפוני באשדוד. המזמין: חברת בהרי.

  • פיתוח בשטח 28,000 מ"ר של "מול העיר" ביבנה . המזמין: חב' פרופילי חן ול. מ. נין והשקעות.

  • פיתוח פארק תעשיה טירת יהודה בחבל מודיעין. המזמין: חב' ישרס-רסקו.

  • פיתוח מתחם עוגן בפתח תקווה. המזמין: חב' אוסיף.

  • פיתוח חניון הסיבים בפתח תקווה במתחם עוגן. המזמין: עוגן נדל"ן.

  • פיתוח בניין אלון בפתח תקווה במתחם עוגן . המזמין: עוגן נדל"ן.

  • פיתוח בניין ברוש בפתח תקווה במתחם עוגן. המזמין: עוגן נדל"ן.

 

 

bottom of page