top of page

 ליווי תכנית בניין עיר

 

 • ליווי תב"ע ל- 1770 יח"ד בישוב קהילתי בת חפר + תכנון מפורט של כל השטח ציבורי פתוח, רחובות ראשיים והולנדיים. המזמין: חברת ערים.

 • ליווי תב"ע ל- 220 יח"ד בישוב שערי תקווה. המזמין: משרד השיכון והבינוי.

 • ליווי תב"ע ל- 110 יח"ד ברמלה. המזמין: משרד השיכון והבינוי.

 • ליווי תב"ע לבניה צמודת קרקע, פיתוח שטח ציבורי פתוח ורחובות הולנדיים  בתלמי מנשה. המזמין: חברת לור"ם (לנדקו).

 • ליווי תב"ע ל- 3000 יח"ד לישוב מתתיהו צפון. המזמין: משרד השיכון והבינוי.

 • ליווי תב"ע ל- 1200 יח"ד ברובע י"ז באשדוד. המזמין: חברת קי.בי.ע.

 • ליווי תב"ע לפארק תעשיית "היי-טק" בנס ציונה בשטח 92 דונם. המזמין: חברת ערים.

 • ליווי תב"ע ל- 1800 יח"ד ושצ"פ ברובע ה"סיטי" של אשקלון. המזמין: החברה הכלכלית לפיתוח אשקלון.

 • ליווי תב"ע ל- 780 יח"ד ושצ"פ בשכונת "אפרידר" החדשה של אשקלון. המזמין: החברה הכלכלית לפיתוח אשקלון.

 • ליויי תב"ע ל-240 יח"ד במסגרת "פינוי בינוי" ברחוב כצנלסון ביהוד. המזמין: חברת רסקו-ישרס.

 • ליווי תב"ע למשרדים ולמסחר ברחוב הלהב בחולון. המזמין: חברת רסקו-ישרס.

 • ליווי תב"ע ל-68 יח"ד ביהוד במסגרת "פינוי ביוני". המזמין: קבוצת רכישה בניהול גלובל לנדמרק.

 • ליווי תב"ע ל- 280 יח"ד ושטח ציבורי פתוח בשטח 8,000 מ"ר במתחם "קאליב" בראשל"צ. המזמין: חברת זלינגר.

 • ליווי תב"ע ל- 112 יח"ד , שטח ציבורי פתוח בשטח 3,000 מ"ר ומבני ציבור בשטח 4,000 מ"ר בראשל"צ. המזמין: חברת זלינגר.

 • ליווי תב"ע ל-254 יח"ד ברח' דגניה בראשל"צ במסגרת "פינוי בינוי". המזמין: חברת רסקו.

 • ליווי תב"ע ל- 230 יח"ד בבנייה רוויה במסגרת פינוי בינוי בבאר יעקב. המזמין: סמינר באר יעקב.

 • ליווי תב"ע לשכונת קוטג'ים בכפר שמריהו. המזמין: ישרס.

 • ליווי תב"ע לקוטג'ים בכפר שמריהו. המזמין: זילברסון.

 • ליווי  תב"ע ל-160 יח"ד בשכ' גן רש"ל בהרצליה. המזמין: רסקו מגורים.

 • ליווי תב"ע ל-112 יח"ד ומסחר ברח' בר לב בת"א. המזמין: הכשרת הישוב החדש.

 • ליווי תב"ע ל-775 יח"ד במתחם השקמה בבת ים. המזמין: מצלאווי.

 • ליווי תב"ע ל-64 יח"ד ברח' החולה ברמת גן. המזמין: רסקו.

 • ליווי תב"ע ל-274 יח"ד ומסחר בגבעת אולגה. המזמין: חב' ארזים.

 • ליויי נופי לתב"ע עבור 374 יח"ד בבנייה רוויה בשד' בן גוריון בשדרות. המזמין: קבוצת גבאי.

bottom of page