top of page

מגורים  

 • פיתוח 191 יח"ד ברובע ט' באשדוד. המזמין: חברת קנדה אשדוד.

 • פיתוח 300 יח"ד ברובע ט' באשדוד. המזמין: חברת קנדה אשדוד.

 • פיתוח 368 יח"ד ברובע ט' באשדוד. התכונן המזמין: חברת קנדה אשדוד.

 • פיתוח 144 יח"ד ברובע ט' באשדוד. התכונן המזמין: חברת מנרב.

 • פיתוח 44 יח"ד ברובע י"ב באשדוד. המזמין: חברת ראבי בע"מ.

 • פיתוח 150 יח"ד ברובע י"א באשדוד. המזמין: חברת קי.בי.ע וארמונות חן ושיכון עובדים.

 • פיתוח 120 יח"ד ופיתוח מרכז מסחרי ברובע י"ב באשדוד. המזמין: חברת חפציבה בע"מ.

 • פיתוח 222 יח"ד ברובע י"ג באשדוד. המזמין: חברת קנדה אשדוד.

 • פיתוח 256 יח"ד ברובע י"ג באשדוד. המזמין: חברת קנדה אשדוד.

 • פיתוח 285 יח"ד ברובע י"ג באשדוד. המזמין: חברת מנרב.

 • פיתוח 285 יח"ד ברובע י"ג באשדוד. המזמין: חברת ש.ט.א.י.

 • פיתוח 181 יח"ד ע"ג חזית מסחרית בסיטי של אשדוד. המזמין: חברת קנדה אשדוד.

 • פיתוח 120 יח"ד בבית דיור מוגן ברובע הסיטי באשדוד. המזמין: חב' ראבי בע"מ.

 • פיתוח 54  יח"ד בקריית בן גוריון בחולון. המזמין: חברת ארמו.

 •  פיתוח 41 יח"ד בחולון. המזמין: חב' אפרידר (י.ד. לוי אלברט לשעבר).

 • פיתוח 19 קוטג'ים בקריית אונו. המזמין: חברת נוה-גד.

 • פיתוח 58 יח"ד ברח' הזית בקריית אונו. המזמין: חברת קבוצת גבאי.

 • פיתוח 102 קוטג'ים בבת חפר. המזמין: חברת מריו לזניק.

 • פיתוח 116 קוטג'ים בבת חפר. המזמין: חברת מושקוביץ.

 • פיתוח 101 קוטג'ים בבת חפר. המזמין: חברת נווה בנין.

 • פיתוח 119 קוטג'ים בבת חפר. המזמין: חברת מבני גרניט.

 • פיתוח 111 קוטג'ים בפרדס חנה. המזמין: חברת מריו לזניק.

 • פיתוח 88  יח"ד בחולות ג' בראשל"צ. המזמין: חברת זלינגר.

 • פיתוח 80  יח"ד בחולות ג' בראשל"צ. המזמין: חברת תורמוס.

 • פיתוח 32  יח"ד בחולות ג' בראשל"צ. המזמין: חברת מישוב.

 • פיתוח 102 יח"ד בחולות ג' בראשל"צ. המזמין: חברת מליבו.

 • פיתוח 168 יח"ד בחולות ה' בראשל"צ.  המזמין: חברת זלינגר.

 • פיתוח 153 יח"ד בחולות ה' בראשל"צ. המזמין: חברת זאנטקרן.

 • פיתוח 664 יח"ד בחולות ה' בראשל"צ במסגרת "בנה ביתך". המזמין: החברה הכלכלית ראשל"צ.

 • פיתוח 254 יח"ד ברח' דגניה בראשל"צ במסגרת "פינוי בינוי". המזמין: חברת רסקו.

 • פיתוח 254 יח"ד בבניה רוויה ו-26 קוטג'ים במתחם קאליב בראשל"צ. המזמין: חברת זלינגר.

 • פיתוח 114 יח"ד GINDI RESERVE בשכונת צוריאל בראשון לציון. המזמין: חב' גינדי החזקות.

 • פיתוח 450 יח"ד במתחם "מגדלי הלאום" במע"ר במערב ראשל"צ. המזמין: חברת גינדי החזקות.

 • פיתוח 108 יח"ד במתחם "מגדלי הלאום" במגרש 6 במע"ר במערב ראשל"צ. המזמין: חברת גינדי החזקות.

 • פיתוח 21 יח"ד ברח' הורוביץ 33 בראש"צ. המזמין: חברת סרוגו.

 • פיתוח 152 יח"ד ב"גבעת הפרחים" בראש העין. המזמין: חברת זלינגר.

 • פיתוח 32 יח"ד ומסחר ברח' ג'ון קנדי בראש העין. המזמין: חברת אלונים.

 • פיתוח 42 יח"ד ומסחר ברח' שבזי בראש העין. המזמין: קבוצת גבאי (חב' צ. לנדאו לשעבר).

 • פיתוח 80  יח"ד באריאל.  המזמין: חברת ארמונות חן.

 • פיתוח 70  יח"ד באריאל.  המזמין: חברת נאות אמיר.

 • פיתוח 46  יח"ד בקרני שומרון.  המזמין: חברת פילוס אמיליו.

 • פיתוח 77  יח"ד בקרני שומרון.  המזמין: חברת א.ר.צ.

 • פיתוח 17  יח"ד בגינות שומרון.  המזמין: חברת א.ר.צ.

 • פיתוח 123 יח"ד בשדרות. המזמין: חברת פרץ בוני הנגב בע"מ.

 • פיתוח 198 יח"ד בשדרות.  המזמין: חברת זלינגר.

 • פיתוח 372 יח"ד בשד' בן גוריון בשדרות. המזמין: קבוצת גבאי.

 • פיתוח 120 יח"ד בשכונת "רמת בית שמש" בבית שמש. המזמין: חברת מנרב.

 • פיתוח 60 יח"ד במגרש 309 בשכונת "רמת בית שמש' בבית שמש. המזמין: חברת קנדה אשדוד.

 • פיתוח 38 יח"ד בבניה רוויה ו-38 קוטג'ים במגרש 310 בשכונת "רמת בית שמש" בבית שמש. המזמין: חברת קנדה אשדוד.

 • פיתוח 102 יח"ד במגרשים: 201, 202, 203 בשכונת "רמת בית שמש" בבית שמש. המזמין: חברת קנדה אשדוד.

 • פיתוח 51 יח"ד צמודי קרקע בשכונת "יפת השמש" בבית שמש. המזמין: חב' יפת השמש מקבוצת שינפלד.

 • פיתוח 73 יח"ד עם חזית מסחרית במע"ר בבית שמש. המזמין: חב' אגבבה.

 • פיתוח 36 יח"ד במגרש 217 בבית שמש. המזמין: חב' אגבבה.

 • פיתוח 60 יח"ד במגרשים 230, 407 בבית שמש. המזמין: חב' אגבבה.

 • פיתוח 94 יח"ד בשכונת "רמת בית שמש" בבית שמש. המזמין: חב' אפי נתיב פיתוח.

 • פיתוח 523 יח"ד בשכונת "אם המושבות" במתחם "ONE & ONLY" בפתח תקווה. המזמין: חב' גינדי החזקות.

 • פיתוח 84 יח"ד  ברובע A באלעד, מגרשים: 211, 249, 250. המזמין: חברת אבן פז בע"מ.

 • פיתוח 100 יח"ד  ברובע D באלעד. המזמין: חברת יוסף כדורי בע"מ.

 • פיתוח 142 יח"ד  ברובע B באלעד מתחם 5215. המזמין: חברת אגבבה בע"מ.

 • פיתוח 96 יח"ד  ברובע B באלעד מתחם 5217. המזמין: חברת אגבבה בע"מ.

 • פיתוח 140 יח"ד  ברובע B באלעד מתחם 5212. המזמין: חברת אגבבה בע"מ.

 • פיתוח 96 יח"ד ברובע D באלעד. המזמין: חברת ש. י. ישר בע"מ.

 • פיתוח 37 יח"ד  ברובע C באלעד – "אחוזת שיר". המזמין: חב' צ. לנדאו בע"מ.

 • פיתוח 88 יח"ד  ברובע C באלעד _ "מעלות שיר" . המזמין: חב' צ. לנדאו בע"מ.

 • פיתוח 20 יח"ד  ברובע H באלעד – "גינות שיר" . המזמין: חב' צ. לנדאו בע"מ.

 • פיתוח 30 יח"ד  ברובע A באלעד – "ישא ברכה". המזמין: חב' אגבבה בע"מ.

 • פיתוח 66 יח"ד ו- 1,500 מ"ר מסחר  ברובע C באלעד – "נחלת יצחק". המזמין: חב' אגבבה בע"מ.

 • פיתוח 120 יח"ד באלעד. המזמין: חב' אחים י.ד. כהן.

 • פיתוח 82  יח"ד  ברובע

 • פיתוח 88 יח"ד בשכ' "אגמים" באשקלון. המזמין: קבוצת גבאי (לשעבר חב' צ. לנדאו).

 • פיתוח 136 יח"ד במגרש 13 בשכ' "עיר ימים" באשקלון. המזמין חב' כ. כוכב הנגב בע"מ.

 • הסיטי של אשקלון. המזמין: חברת קו רקיע בע"מ.

 • פיתח 138 יח"ד במגרש 14 בשכ' "עיר ימים" באשקלון. המזמין חב' כ. כוכב הנגב בע"מ.

 • פיתוח 48 יח"ד בבניה רוויה ו-32 קוטג'ים במודיעין במתחם "בוכמן". המזמין: חברת נידר בע"מ.

 • פיתוח 90 יח"ד בבניה רוויה ו–48 קוטג'ים במודיעין מתחם "קייזר". המזמין: חברת נידר בע"מ.

 • פיתוח 85 יח"ד בבנייה רוויה במודיעין. המזמין: חברת חברת דוידסון (לשעבר יהודה רחמים בע"מ).

 • פיתוח 70 קוטג'ים  בפסגת זאב בירושלים. המזמין: חב' שלמה כהן בע"מ.

 • פיתוח 420 יח"ד מעל חזית מסחרית ברח' יפו בירושלים. המזמין: חבק מנרב בע"מ.

 • פיתוח 146 יח"ד ב"מורדות הכרמל" בנשר. המזמין: חב' סולל בונה בע"מ.

 • פיתוח 114 יח"ד ב"נאות מוריה" בעכו. המזמין: חב' סולל בונה בע"מ.

 • פיתוח 84 יח"ד בשכונת "משה שקד" בבאר שבע. המזמין: חב' פרץ בוני הנגב.

 • פיתוח 74 יח"ד בשכונת "שכון דרום"  בבאר שבע. המזמין: חב' אחים אוזן.

 • פיתוח 32 יח"ד בשכונת "נווה זאב"  בבאר שבע. המזמין: חב' אחים אוזן.

 • פיתוח 68 יח"ד בשכונת "רמות"  בבאר שבע. המזמין: חב' האחים עופר.

 • פיתוח 68 יח"ד בשכונת "רמות" בבאר שבע. המזמין: חב' אדן השרון בנייני איכות.

 • פיתוח 108 יח"ד בנאות שמיר ביבנה. המזמין: חב' נתנאל גרופ.

 • פיתוח 68 יח"ד בשכונת "גן האר"י" בגן יבנה. המזמין: חב' פרץ בוני הנגב בע"מ.

 • פיתוח 108 יח"ד ב"נאות שמיר" ביבנה. המזמין: חב' נתנאל גורפ.

 • פיתוח 296 יח"ד במתחם "הדרור" ביבנה. המזמין: חב' הכשרת הישוב.

 • פיתוח 120 יח"ד בבית דיור מוגן ברח' נס לגויים ביפו. המזמין: משרד השיכון והבינוי.

 • פיתוח 26 יח"ד בבנייה רוויה ו-6 קוטגים במתחם "הבוסתן ביפו" ביפו. המזמין: חב' ציפחה.

 • פיתוח 6 יח"ד במתחם וולנסיה ביפו. המזמין: חב' אדוויז'ן.

 • פיתוח 222 יח"ד ב"הולנד הקטנה" ברמלה. המזמין: חברת לור"ם (כיום לנדקו).

 • פיתוח 72 יח"ד בבנייה צמודת קרקע  ב"נוה פארק" במצליח צפון. המזמין: חב' צ. לנדאו בע"מ.

 • פיתוח 56 יח"ד בבנייה צמודת קרקע  ב"נוה גן" במצליח צפון. המזמין: חב' צ. לנדאו בע"מ.

 • פיתוח 144 יח"ד בבנייה רוויה בשיר בלב הפארק במצליח דרום. המזמין: חב' לנדאו בע"מ.

 • פיתוח 142 יח"ד בבנייה רוויה בשיר בלב הפארק ב' במצליח דרום כולל חזית מסחרית. המזמין: חב' לנדאו בע"מ.

 • פיתוח 15 קוטג'ים ב"נוה שני" במצליח. המזמין: חב' צ. לנדאו.

 • פיתוח 18 קוטג'ים במצליח-רמלה. המזמין: חב' נמצא.

 • פיתוח 30 יח"ד בבנייה רוויה ב"רמת חן" ברמת גן. המזמין: חב' ישרס-רסקו.

 • פיתוח 64 יח"ד בבנייה רוויה ברח' החולה ברמת גן. המזמין: חב' רסקו.

 • פיתוח 18 יח"ד ברח' מיכאל ברמת גן. המזמין: חב' א.פ.י בר.

 • פיתוח 76 יח"ד בבנייה רוויה בדרום תל השומר ברמת גן. המזמין: חב' אלקטרה השקעות.

 • פיתוח 155 יח"ד בכפר סבא צפון. המזמין: חב' מנרב.

 • פיתוח 52 יח"ד ומסחר בפרויקט "שמש" בהוד השרון. המזמין: חב' פריזט-חסון.

 • פיתוח 69 יח"ד ומסחר בפרויקט "לב העיר" בהוד השרון. המזמין: חב' פריזט-חסון.

 • פיתוח 67 יח"ד ומסחר ברח' סוקולוב בהוד השרון. המזמין: קבוצת גבאי.

 • פיתוח 53 יח"ד ומסחר ברח' סוקולוב בהוד השרון. המזמין: קבוצת רכישה.

 • פיתוח 56 יח"ד ומסחר במתחם "בראון" ברח' השחר ברמת השרון. המזמין: פריזט-חסון.

 • פיתוח 53 יח"ד ומסחר ברח' סוקולוב בהוד השרון. המזמין: קבוצת רכישה.

 • פיתוח 98 יח"ד ומסחר במגדיאל בהוד השרון. המזמין: חב' ארזים.

 • פיתוח 42 יח"ד בשכונת נוה זמר ברעננה. המזמין: חב' פריזט-חסון.

 • פיתוח 128 יח"ד בקדימה צורן. המזמין: חב' משולם לוינשטיין.

 • פיתוח 64 יח"ד בקדימה צורן. המזמין: חב' גינדי ישראל.

 • פיתוח 52 יח"ד בקדימה צורן. המזמין: חב' גינדי ישראל.

 • פיתוח 60 קוטג'ים בחבצלת השרון. המזמין: חב' רסקו-ישרס.

 • פיתוח 66 יח"ד בחבצלת השרון. המזמין: חב' אייל פרץ.

 • פיתוח 232 יח"ד במתחם "אוסם" בבני ברק. המזמין: חב' צמרת העיר וחב' מעונות גזית.

 • פיתוח 84 יח"ד בשכונת ויסגל ברחובות. המזמין: חב' אפי נתיב פיתוח.

 • פיתוח 69 יח"ד בגן הפקאן 23-36 ברחובות. המזמין: חב' טל שיר.

 • פיתוח 86 יח"ד בגן הפקאן 10-11 ברחובות. המזמין: חב' טל שיר.

 • פיתוח 30 יח"ד ב"גבעת האהבה" ברחובות. המזמין: חב' טל שיר.

 • פיתוח 84 יח"ד במסגרת פינוי בינוי בנס ציונה. המזמין: חב' סרוגו.

 • פיתוח 65 יח"ד במסגרת פינוי ביוני בנס צוינה שלב ב'. המזמין חב' סרוגו.

 • פיתוח 108 יח"ד במתחם "נופי קיסריה" באור עקיבא. המזמין: חב' משולם לוינשטיין.

 • פיתוח 76 יח"ד בחדרה. המזמין: חב' גמול נדל"ן.

 • פיתוח 76 יח"ד בחדרה. המזמין: חב' גינדי השקעות.

 • פיתוח 76 יח"ד בחדרה מתחם 700. המזמין: חב' גינדי השקעות.

 • פיתוח לקוטג'ים בכפר שמריהו. המזמין: חב' רסקו.

 • פיתוח 50 יח"ד בגבעת שמואל. המזמין: חב' רסקו.

 • פיתוח 105 יח"ד בגבעת שמואל. המזמין: קבוצת רכישה.

 • פיתוח 50 יח"ד במזכרת בתיה. המזמין: חב' טל שיר.

 • פיתוח 16 יח"ד בשכ' "ישגב" בתל אביב. המזמין: קרן ק.ר. נדל"ן.

 • פיתוח 11 יח"ד ברח' בודנהיימר בתל אביב. המזמין: קבוצת גבאי.

 • פיתוח 56 יח"ד ברח' ארבר בתל אביב. המזמין: חב' קבוצת גבאי.

 • 354 יח"ד ומסחר במתחם "מכבי יפו" בתל אביב. המזמינים: חב' אקרו נדל"ן ואשדר.

 • פיתוח 36 יח"ד צמודי קרקע בקריית גת. המזמין: חב' צ. לנדאו.

 • פיתוח 230 יח"ד בבנייה רוויה במסגרת פיתוח 45 יח"ד ברח' העצמאות 9 בבת ים. המזמין: חב' גבסו. 

 • פיתוח 36 יח"ד בשכ' בבוב בבת ים. המזמין: חב' גפן פוריה.

 • פינוי בינוי בבאר יעקב. המזמין: סמינר באר יעקב.

 • פיתוח 105 יח"ד בגבעת שמואל. המזמין: קבוצת רכישה בניהול בן נון שלו.

 • פיתוח 68 יח"ד ביהוד במסגרת "פינוי בינוי". המזמין: קבוצת רכישה בניהול גלובל לנדמרק.

 • פיתוח 18 יחד בבנייה צמודת קרקע בפרויקט ריינבו בגדרה. המזמין חב' ריינבו.

 • פיתוח 42 יחד"ד בשכונת "נוה זמר" ברעננה. המזמין: חב' פירזט-חסון.

 • פיתוח 92 יח"ד בשכונת יזרעאל בעפולה. המזמין: חב' ש.ר.ו.ן. פרידג'

 • פיתוח 36 יח"ד באורנית בפרויקט מדורגי אורנית. המזמין: חב' יבולי דלתא.

 • 88 יח"ד ברכס עתלית בעתלית. המזמין: חב' נתנאל גרופ.

 • פיתוח 140 יח"ד בנתניה. המזמין: חב' יהלומית פרץ.

 • פיתוח 114 יח"ד ומסחר ברח' הירקון בבני ברק. המזמין: חב' רייסדור

 • פיתוח 300 יח"ד ומסחר בנתניה. המזמין: חב' כנען

bottom of page