גלריה ועבודות

Show More

דניאל שחר, אדריכל ומתכנן נוף

           DANIEL SHACHAR ARCHITECT &            LANDSCAPE PLANNER

הקרן הקיימת 14 הרצליה 46406

טל. 099742030,   פקס. 15399742030

e-mail: danshach@zahav.net.il :דוא"ל

אודות | Danshach דניאל שחר, אדריכל ומתכנן נוף | Tel Aviv District

פטיו בכניסה למתחם מגורים ברמת חן

תכנון מתחם מגורים סגור בשכונת רמת חן ברמת גן. מתוך פטיו מתפצלים הבאים לשני גרמי מדרגות עם מעליות שקופות. הפטיו משמש מבואה מגונננת ומוצללת. המזמין: רסקו