גלריה ועבודות

Show More

דניאל שחר, אדריכל ומתכנן נוף

           DANIEL SHACHAR ARCHITECT &            LANDSCAPE PLANNER

הקרן הקיימת 14 הרצליה 46406

טל. 099742030,   פקס. 15399742030

e-mail: danshach@zahav.net.il :דוא"ל

אודות | Danshach דניאל שחר, אדריכל ומתכנן נוף | Tel Aviv District

כיכר סטרומה בחולון

כיכר סטרומה בחולון הייתה מוצנעת מעיני כל מאחר שהייתה נמוכה ממפלס הכביש הסובב אותה ובכך הוותה מקום מפגש לצרכני סמים והייתה מוצפת בימי החורף הגשומים. התכנון החדש העלה את מפלס הכיכר במטר אחד, פטר את בעיית הניקוז בחורף, וחשוב מכל גרם לכיכר להראות עם האנדרטה שבמרכזה. כך הפכה הכיכר למרכז עירוני שוקק שמכבד את זכר הנספים באוניית המעפילים "סטרומה" שלזכרה מוצבת האנדרטה במרכז. הזמין: עיריית חולון